MA NÍ – Shackle

Ma ní chuyên dụng cho xích neoD shackle Anchor

Vật liệu: Sử dụng loại thép có độ chịu uốn cao, được  tôi bằng dầu.

Hệ số an toàn = 6 x Tải trọng làm việc.

Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến +200ºC

Bề mặt hoàn thiện: Nhúng kẽm nóng

Thông số kỹ thuật

Anchor_shackle_ill

Có kích thước D từ 12.5 mm đến 165 mm

Ma ní với tải trọng được đồng bộ cùng với yêu cầu kỹ thuật của bộ xích neo

Lien hebtn-hotline-2